Vybavení školy

 • multifunkční učebna pro výuku odborných předmětů - Fy, ICT
 • odborné učebny pro výuku chemie a přírodopisu
 • multifunkční učebna pro výuku cizích jazyků a další učebny pro výuku cizích jazyků 
 • odborné učebny pro výuku pracovní výchovy (4 kuchyňky s vybavením), technických prací a pěstitelských prací
 • fotbalové hřiště s přilehlou zahradou kolem celého školního areálu
 • multifunkční hřiště na volejbal a basketbal
 • učebna hudební výchovy vybavená hudebními nástroji (bicí, kytara, klávesy, rytmické nástroje) a dataprojektorem 
 • učebny pro výuku všeobecných předmětů
  • Na naší škole jsou tyto učebny postupně vybavovány moderním nábytkem (stavitelné lavice a židle) a AVT i ICT technikou – video nebo CD přehrávač, interaktivní tabule s dataprojektory, učebny fyziky a chemie jsou vybaveny čidly pro sledování fyzikálních a chemických jevů (ph, koncentrace O2, CO2, měření tlaku a teploty), digitální mikroskop, 2x interaktivní panel, roboti, 3D tiskárna
 • učebny výpočetní techniky
  • Jsou vybaveny moderními PC zapojených v počítačové síti. V učebně je k dispozici připojení na Internet a dataprojektor s interaktivní tabulí

 •