Vybavení školy

 • odborné učebny pro výuku chemie, fyziky a přírodopisu

 • odborné učebny pro výuku rodinné výchovy (4 kuchyňky s vybavením), technických prací a pěstitelských prací

 • fotbalové hřiště s přilehlou zahradou kolem celého školního areálu

 • učebny pro výuku cizích jazyků

 • učebny pro výuku všeobecných předmětů
  • Na naší škole jsou tyto učebny postupně vybavovány moderním nábytkem (stavitelné lavice a židle) a AVT i ICT technikou – video nebo CD přehrávač, interaktivní tabule s dataprojektorem…….

 • učebny výpočetní techniky
  • Jsou vybaveny moderními PC zapojených v počítačové síti. V učebně je k dispozici i připojení na Internet a dataprojektor.

 • občerstvení

 • v budově jsou denně k dispozici automaty s pitím a sušenkami