Zápis do 6.třídy

Žáci z varnsdorfských prvostupňových základních škol – IZŠ Karlova a ZŠ a MŠ Bratislavská – mají možnost podat žádost o přijetí ke vzdělávání od 6. ročníku nejen na naši školu, ale i na další dvě úplné základní školy ve městě - ZŠ Východní a ZŠ Náměstí E. Beneše. Žádosti je vhodné odevzdat na školu v průběhu dubna – května.

Použijte formulář

POZN: Na ZŠ Edisonova je možné předem konzultovat zápis žáka do 6. ročníku u ředitelky školy.