Zápis do 1.třídy

Termín zápisu dětí do 1. ročníku základních škol oznamují ředitelé základních škol ve Varnsdorfu po dohodě se zřizovatelem (tj. s Městem Varnsdorf) a zpravidla se koná ve druhé polovině dubna (ze zákona je pro zápisy stanoven měsíc duben). Pro tento školní rok 2023/2024 byl stanoven termín ve čtvrtek 18. dubna 2024 v době od 14.00-17.00 hod.

K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které dosáhnou ke dni 31. srpna příslušného roku (tedy nyní 2024) věku šesti let.

Děti, které dosáhnou šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, mohou být přijaté k plnění povinné školní docházky dle příslušných paragrafů školského zákona.

Zákonní zástupci předloží u zápisu tyto doklady:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz

Zápis do 1. ročníku základních škol probíhá v souladu s § 36, § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

 

POZN: Na ZŠ Edisonova je možné předem konzultovat zápis dítěte do 1. ročníku u ředitelky školy.