Výbor OS

Výbor OS po tajné volbě a hlasování schvaluje a pověřuje vykonáváním funkce:

předseda OS: p. Roman Bárta
místopředa: p. Libor Kolínský
člen výboru: p. Radek Vápeník