Výbor zapsaného spolku

Výbor zapsaného spolku po tajné volbě a hlasování schvaluje a pověřuje vykonáváním funkce:

předseda ZS: p. Roman Bárta
místopředa: pí Jaroslava Školoudová
člen výboru: pí Zuzana Zajíčková