Jednotná přijímací zkouška

Pro koho je povinná?

Pro maturitní obory bez talentové zkoušky, obory nástavbového studia a pro sportovní gymnázia. Samozřejmě také pro studenty 8letého gymnázia.

 

Jak vypadá?

Didaktický test z předmětů český jazyk a literatura a matematika  

 

Můžu ji absolvovat 2x?

Ano. Žák může zkoušku konat na každé ze 2 zvolených škol. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu.

 

Termíny:

Je organizována ve dvou termínech (žák si nemůže vybrat, termín určuje stát dle pořadí zvolených škol).

            Na 1. termín se žák dostaví na tu školu, kterou má na přihlášce uvedenou na 1. místě.

            Na 2. termín se žák dostaví na tu školu, kterou má na přihlášce uvedenou na 2. místě.

 

Kdo mi pošle pozvánku?

Pozvánky ke školní přijímací zkoušce i k jednotné zkoušce zasílá uchazečům zvolená škola.

 

Co když budu nemocen?

Pakliže se žák nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, pak bude po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním.

 

Jak je to s výsledkem?

Výsledek jednotné zkoušky má minimálně 60 % podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení. Gymnázia se sportovní přípravou musí stanovit podíl jednotné zkoušky na celkovém hodnocení uchazeče na minimálně 40 %. 

 

Může mě čekat ještě jiná zkouška?

Střední škola může vedle jednotné zkoušky vypsat také vlastní přijímací zkoušku.

 

 

Více informací například na stránce http://www.cermat.cz

 

 

Mgr. Jana Koukalová

koukalova.jana@zsedisonova.cz