Zápisový lístek

  • potvrzuje zájem o školu (např. pokud žák splní přijímací zkoušky na obou školách, vybere si jednu a tam odevzdá zápisový lístek)
  • odevzdejte (odešlete) řediteli vybrané školy do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (to nemusí přijít poštou, může být zveřejněno na stránkách apod.)
  • zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou (to neplatí v případě, kdy ho chce uplatnit na škole, kde byl přijat v rámci odvolacího řízení)