Zápisový lístek

Upozornění pro rok 2019/2020

Úprava pro zápisový lístek je obdobná jako ve školském zákoně s tím, že lhůta je 5 pracovních dnů a počítá se od nejzazšího termínu pro zveřejnění seznamu s výsledky uchazečů (tedy jak pro řádný, tak pro náhradní termín).

více viz http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-nekterym

 

  • potvrzuje zájem o školu (např. pokud žák splní přijímací zkoušky na obou školách, vybere si jednu a tam odevzdá zápisový lístek)
  • odevzdejte (odešlete) řediteli vybrané školy do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (to nemusí přijít poštou, může být zveřejněno na stránkách apod.)
  • zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou (to neplatí v případě, kdy ho chce uplatnit na škole, kde byl přijat v rámci odvolacího řízení)

 

Mgr. Jana Koukalová

koukalova.jana@zsedisonova.cz