Přihlášky

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 

aktuální k datu 1. 11. 2023

Předpokládá se, že od ledna 2024 bude systém fungovat takto:

 • žáci budou podávat přihlášky sami elektronicky
 • lze podat 3 přihlášky
 • žák si stanoví pořadí škol dle důležitosti
 • předpokládá se termín odevzdání do 20. 2. 2024
 • ověřit, zda škola vyžaduje lékařskou prohlídku (zařídit předem a nechat si potvrdit na přihlášce; lze zjistit v Atlasu škol nebo na internetu)
 • zápisový lístek se již nebude odevzdávat

 

 • zůstává možnost papírové formy přihlášky prostřednictvím naší školy (nutno odevzdat včas výchovné poradkyni formulář, který na vyžádání žák dostane, na základě něj budou přihlášky vyhotoveny)
 • přihlášky na školy s talent. zkouškou zůstávají tento rok pouze papírové
 • nenoste si vlastní přihlášky
 • sami pak přihlášky odešlete nebo odevzdáte na vybrané školy

 

termíny odevzdání přihlášek na školy:

s talentovou zkouškou – do 30. 11. 2023

bez talentové zkoušky – zřejmě do 20. 2. 2024

 

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE (platné k datu 16. 11. 2023)

Způsoby podání přihlášek:

1) máte el. identitu (Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identita) -> vše zadáte kompletně do systému

výhody:       

 • část údajů se načte sama
 • jednoduchý výběr škol a oborů z nabídky
 • pozvánka přijde elektronicky
 • uvidíte výsledky jednotné přij. zknemusíte nic posílat poštou

2) pokud nemáte identitu -> vyplníte v systému bez registrace a vytisknete si

výhody: 

 • jednoduchý výběr škol a oborů z nabídky

nevýhody: 

 • musíte odeslat papír. přihlášku
 • pozvánka přijde doporučeným dopisem
 • neuvidíte výsledky testů jednotné přij. zk

V krajním případě lze podat papírový tiskopis s přílohami za pomoci naší školy. Musíte si však údaje sami připravit a dohledat + přiložit přílohy. Sami pak přihlášky odešlete.

Důležité změny:

 • Potvrzení od lékaře je samostatná příloha přihlášky (nepotvrzuje se v přihlášce). POZOR, na potvrzení od lékaře musí být správný kód oboru/oborů vzdělání!
 • Určení priority jednotlivých škol:

Na první místo uvedete nejvíce žádaný obor vzdělání.

Na druhé místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, když se nedostane do oboru na prvním místě.

Na třetí místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, pokud se nedostane ani do prvního ani do druhého oboru.

Pokud je již podána přihláška do oborů s talentovou zkouškou k 30. listopadu 2023, doplníte do pořadí dle priority i tyto obory vzdělání.

 • Pokud dítě přijmou na první školu, automaticky tam nastupuje. Již si nelze vybírat.

www.prihlaskynastredni.cz

Zde budou postupně zveřejňovány další informace (odkazy, přihlášky, přílohy).

Mgr. Jana Koukalová

koukalova.jana@zsedisonova.cz