Doučování žáků škol

Naše škola je od 1.1.2022 až dosud realizátorem projektu z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy“.
Cílem projektu je pomoc žákům, kteří neměli dostatečné podmínky, techniku a podporu během distanční výuky a nyní díky doučování vyrovnávají rozdíly ve znalostech, dovednostech a schopnostech pro školní úspěšnost.