Multimediální učebna

Tento projekt je financován z Integrovaného regionálního operačního programu - 11703.

Výzva MAS Český sever č. 8  - IROP - Zvyšování kvality vzdělávání

 

Základní škola Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace
je realizátorem projektu

 

Vybudování a vybavení multifunkční učebny pro výuku odborných předmětů - Fy, ICT CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014470  

 

Cíle projektu

  • vybudování odborné učebny pro výuku Fyziky, ICT a Pracovní výchovu
  • vybudování bezbariérového WC
  • nákup mobilního zařízení pro bezbariérovost vstupu
  • úprava zeleně u školy

Doba realizace projektu

  • 01.02.2021 – 30.9.2021

Výše finanční podpory

  • 2 088 525,65,- Kč

 

Ke stažení