Příběhy našich sousedů

Příběhy našich sousedů je vzdělávací projekt neziskové organizace Post Bellum pro žáky osmých a devátých tříd základních škol a tercií a kvart víceletých gymnázií. Ti se za doprovodu svých učitelů a lidí z Post Bellum na několik měsíců stanou rozhlasovými nebo televizními dokumentaristy.

Mají za úkol vyzpovídat pamětníka, natočit vzpomínky, digitalizovat fotografie, prozkoumat archivy a nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či dokument. Někteří podle příběhu kreslí komiks, jiní tvoří prezentaci pro spolužáky, další se vydají do Českého rozhlasu, kde jim redaktoři pomohou sestříhat nahrávku do rozhlasové reportáže.

Nakonec musí vystoupit před publikem a výsledky své práce představit veřejnosti a odborné porotě. Výsledky jejich práce si můžete prohlédnout na webových stránkách https://www.pribehynasichsousedu.cz/.

Naši žáci se pod vedením učitelek Mgr. Jindry Zíkové a Mgr. Hany Vaňkové účastní tohoto projektu již třetí rok.

 

Příběhy našich sousedů (práce žáků ZŠ Edisonova):

Bohumila Louková zpracovali: Petr Brož, Matěj Chalupník

Waltraud Benová zpracovali: Alexandra Opočenská, Tereza Hubková, Eliška Macháčková, Pavel Flugr a Marek Kropáček