Projekt Recyklohraní

Projekt Recyklohraní

Žijeme a myslíme ekologicky! Zapojili jsme se do projektu Recyklohraní. Rozšířili jsme tak naše ekologické aktivity. Ve škole jsou umístěny nádoby na tříděný odpad, v rámci charity sbíráme víčka z PET lahví na podporu handicapovaných dětí a již druhým rokem jsem členy mezinárodního projektu WASTE s ekologickou tematikou. 

Připojte se a dejte dětem použité baterie, aby je odnesly do školy! Podpořte naši školu v ekologické soutěži (více baterií = více bodů do soutěže)! 

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. 

Více informací na www.recyklohrani.cz