WASTE 2013

WASTE znamená v češtině odpad, ale v tomto jednom slově se skrývá více - World Asks for Sustainable Treatment Efforts - Svět si žádá o usilovnou péči k jeho zachování a udržitelnosti! Tento školní mezinárodní projekt má vést žáky ve všech partnerských školách k tomu, aby nebyli neteční ke svému okolí a snažili se o to, aby byl kolem nás pořádek, abychom šetřili nejen energií, vodou, jídlem, ale abychom nepotřebné třídili a maximálně využívali obnovitelné zdroje. Projekt bude trvat 2 školní roky, je do něj zapojeno 7 evropských škol (švédská, holandská, 2 maďarské, polská, portugalská a naše česká škola), v nich cca 1000 žáků se svými učiteli a aktivit je naplánovaných víc než dost. V současné době máme za sebou první společný úkol - navrhnout logo projektu, a pracujeme na druhém úkolu - vytvoření videopohlednic se zaměřením na nejžhavější ekologické problémy našeho nejbližšího okolí.

Nejhezčí loga z naší školy jsou ke zhlédnutí na chodbě Městského úřadu Varnsdorf a zde na stránkách školy, vítězné logo (výběr byl z 54 zaslaných návrhů do Švédska) bylo oceněno a již natištěno na trička pro účastníky švédského tzv. Kickoff mítinku. Ten proběhl ve dnech 15. - 19.10.2013 v Göteborgu. Postřehy od účastníků jsou k nahlédnutí. O dalších aktivitách projektu budete průběžně informováni. Webové stránky projektu: www.waste.hemsida24.se