1. mezinárodní setkání v Irsku

Učitelky ZŠ Edisonova v Dublinu, listopad 2016

Ke konci listopadu 2016 se tři pedagožky ze Základní školy Edisonova vydaly v rámci programu ERASMUS+ do katolické dívčí školy v irském Dublinu. Konala se zde 1. projektová schůzka (projekt „Sustainable Skills 2032“), které se celkem zúčastnilo 20 učitelů i z dalších partnerských škol (Itálie, Španělsko, Lotyšsko, Irsko). Během tohoto mítinku jsme měly příležitost seznámit se s metodami a formami práce se žáky ve věku 5 - 11 let a poznat chod tamní školy.

Na první pohled se v ničem zásadním neliší. Dívky zahajují vyučování v 8.30 hod. Ve třídách je většinou kolem třiceti žákyň. Tady ale podobnost končí. Děvčata ve škole nosí navy uniformy a svázané vlasy do copu nebo culíku. Přestávky děti tráví většinou venku na školní zahradě. Nepřezouvají se, bundy mají na chodbě na háčku. Přesun probíhá bez rachotu, protože v jiných třídách se učí. Vlastně jsme ani nezaznamenali rozdíl mezi přestávkou a hodinou. Na obědy do školní jídelny nechodí, protože ji nemají. Obědy si děti nosí z domova v lunchboxech.

Co se týče technického vybavení, není nijak nadstandardní. Určitě neuvidíte počítač v každé třídě. Není vůbec výjimkou, že se rodiče zúčastní výuky. Dokonce si škola zve rodiče i prarodiče a pořádá pro ně návštěvní dny. I my toho byli svědky. Úplně přirozeně je začleňuje do školního života.  Ve škole také pracují asistenti pedagoga a dobrovolníci z řad veřejnosti, kteří pomáhají dětem, které potřebují podporu v učení.

I přesto, že ve škole není tělocvična, děvčata ráda cvičí, běhají a tančí. Tanec milují. Velmi si považují, když mohou někde se svými národními tanci vystoupit, předvést, co umí. Už i ty nemenší pětileté děti zvládají základní kroky irských tanců. A samozřejmě, že ani tentokrát se to neobešlo bez tanečního vystoupení. Byl zážitek vidět, jak jsou na své umění pyšné.

Pravda je, že učitel je v Irsku velká autorita pro děti i pro rodiče. Je podporován jak rodiči, tak i shora. A co domácí úkoly? Ano, jsou. Dostávají domácí úkoly každý den, ale neberou to jako přítěž. Také proč? Do školy přeci chodí, aby se něco naučily.

Hlavním tématem, pro nás účastníky tohoto mítinku, bylo seznámit se a zapojit se do tématu „Safe the internet“ – „Bezpečně s internetem“. Diskutovalo se se žákyněmi, které shlédly prezentaci o nástrahách internetu, o tom, jak se lehce dají zneužít data poskytnutá na sociálních sítích… Následně proběhla mezi učiteli diskuze na téma „zabezpečení práce s internetem v jednotlivých partnerských školách“.

Další zodpovědný úkol čekal na účastníky s výběrem nejvhodnějšího návrhu na logo projektu. Po dvoukolovém hlasování nakonec zvítězil návrh z naší školy.

V programu pětidenního pobytu byl čas i na prohlídku dublinské univerzity Trinity College, pivovaru Guinness a katedrály sv. Patrika.

Že jsme si z návštěvy Dublinu a irské dívčí školy odvážely spoustu nezapomenutelných zážitků a nových poznatků je jisté. V současné době již připravujeme program 2. týdenní projektové schůzky, která proběhne v únoru ve Varnsdorfu a o které vás budeme rádi informovat v některém z dalších příspěvků.

Mgr. Irena Poláčková

 

Fotogalerie