5. setkání - Lotyšsko

„Sustainable skills 2032“ v Rize aneb 5. projektová schůzka, únor 2018

Ke konci února 2018 se za hodně mrazivých dnů vydala letecky skupina tří učitelek na další projektovou schůzku. Hostitelskou školou byla tentokrát mega mateřská škola (22 oddělení), která je v mezinárodním projektu partnerství škol zapojená poprvé jako tzv. nováček.

Program byl bohatý a pestrý. Zahájili jsme společnými aktivitami na prolomení ledů a odstranění jazykových bariér, kdy jsme se formou her navzájem poznali a pobavili se, v dalších dnech jsme pak plnili zadané úkoly a vzdělávali se na poli metodického a didaktického vedení skupin.

Stěžejní část programu byla věnována dramatické výchově a dramatizaci jako takové. Každá skupina učitelů z jednotlivých škol si vylosovala téma, které měla zdramatizovat jakýmkoliv způsobem tak, aby vyjádřila a přiblížila svým vystoupením obsah vylosovaného tématu všem ostatním. Naše skupina měla ztvárnit vzhled a historii tří na sebe navazujících domů v Rize, které jsou známé pod názvem „Tři bratři“.  Kolegové ztvárnili monument Svoboda, pobaltský „živý řetěz“ nebo tradiční rižský trh …

Musím přiznat, že to byla činnost velmi tvůrčí, netradiční a zábavná. Prezentace - dramatizace byly velmi nápadité, různorodé, inspirativní a především zapamatovatelné. 100% víme, že tuto metodu využijeme při výuce a těšíme se, jak se jí zhostí naši žáci.

Dále jsme se podívali na výukovou dvouhodinu na vysoké škole umění (Latvian Academy of Culture), kdy mladí herci nacvičovali výrazový tanec, absolvovali jsme komentovanou prohlídku nové národní knihovny (Latvian National Library), prošli jsme si expozice v národním muzeu (Latvian National Museum), odučili jsme si své lekce u dětí, shlédli jsme nádherný žákovský program, plný zajímavých vystoupení, prodiskutovali lotyšský vzdělávací systém a popovídali s rodiči během food fairu.

A jak to tedy vypadalo ve školce? Školka sídlí ve dvou zrekonstruovaných a moderně vybavených budovách s přilehlou velikou zahradou. Od českých školek se v lecčems liší. V budově je přítomna zdravotní sestra a logopedka, školka je otevřena do devatenácti hodin a v každém oddělení je kromě paní učitelky také pomocnice starající se o svačiny a pořádek. Oddělení jsou přizpůsobena na hraní, práci i polední spánek - tak jako v českých školkách. My jsme navštívily oddělení, kde byly děti z rusko-lotyšských rodin. Děti uměly hlavně rusky a lotyšštinu se učily. Výuka probíhala dvojjazyčně a děti se přirozenou cestou učí dalšímu jazyku.

Celé setkání probíhalo v příjemné a milé atmosféře. Angličtina byl náš spojovací jazyk, ale oprášily jsme také znalosti ruštiny, občas došlo i na ruce a gesta. Naposledy se s našimi partery z projektu sejdeme v Holandsku.

Schůzka byla nabitá a velmi nás obohatila o nové zkušenosti a dovednosti, se kterými jsme seznámili naše kolegy pedagogy a které jsme již i aplikovali ve svých hodinách.

PALDIES, RIGO…J!    

Mgr. Karin Čiháčková, Mgr. Bc. Ladislava Křížová

Fotogalerie