4. mezinárodní setkání v Itálii

4. mezinárodní setkání učitelů v Itálii –
– Erasmus + projekt „Sustainable SKILLS 2032“

Přestože je Varnsdorf malé město, je zde škola, která se účastní v rámci programu Erasmus + projektu „Sustainable Skills 2032“. Jedná se o spolupráci šesti škol ze států Evropské unie, jejichž cílem je připravit současné školáky 1. stupně na úspěšné uplatnění se na trhu práce v roce 2032. Zúčastněné školy z Lotyšska, Itálie, Španělska, Holandska, Irska a České republiky postupně hostí učitele z ostatních zemí a seznamují je s chodem jejich školy a s učebními postupy. Základní školu Edisonova zmíněné státy navštívily již v loňském školním roce. 

Tentokrát byla hostícím místem škola v malém městě Badia Polesine v Itálii. Součástí školy kromě prvního stupně byla i mateřská škola. 

17.10.2017 tedy vyrazily tři učitelky na školicí pěti denní pobyt do Itálie. Zde se společně s ostatními kolegy podívaly na průběh vyučovacích hodin a samy se podílely na výuce žáků druhého ročníku v anglickém jazyce. Součástí pobytu bylo i divadelní představení žáků, seznámení se s okolím a historií města. 

Na hostící škole je používána učební metoda Mind Lab, která se ukázala být velmi zajímavou. Jedná se o systém logických her, který pozitivně rozvíjí kombinační schopnosti dětí. Tato metoda natolik zaujala, že bude použita v následujícím školním roce i na ZŠ Edisonova ve Varnsdorfu. 

Další setkání se uskuteční v únoru v lotyšské Rize a jistě přinese spoustu nových nápadů a zkušeností tamních učitelů. 

Mgr. Vendula Koutecká