Projektová schůzka v Holandsku

První červnový týden se konalo poslední setkání učitelů v rámci projektu Sustainable Skills 2032.

Učitelé a učitelky z Itálie, Irska, Lotyšska, Španělska a České republiky navštívili partnerskou školu IKC De Appellhof v malebném městě Druten.

Úkolem tohoto setkání bylo seznámení s vzdělávacím programem IPC (International Primary Curriculum), což je projektové vyučování založené na aktivním přístupu k učení. Výuka jazyka a matematiky probíhá odděleně.

Školu navštěvují děti od 4 do 12 let. Výuka probíhá v dopoledních i odpoledních blocích s polední přestávkou dlouhou hodinu a půl. Škola působí průhledně a přehledně, neboť zdi do tříd jsou z větší části prosklené. Nedala se přehlédnout všudypřítomná výpočetní technika – tablety, interaktivní tabule a obrazovky.

Před školou je vydlážděné prostranství sloužící k odpočinku a volnočasovým aktivitám. Jsou tam také dětské koutky s prolézačkami a pískovištěm. Protože běžnou součástí života každého Holanďana je jízda na kole v každodenním provozu, zabírá zde značnou část i obrovská kolárna. Během naší návštěvy skládaly děti povinnou zkoušku z jízdy na kole. Nutno podotknout, že na naší škole mohou děti získat průkaz cyklisty.

Měli jsme možnost vyzkoušet si práci s dětmi. Děti pracovaly se zájmem. Když jsme se opět objevili ve třídě, nadšeně nás přivítaly v očekávání další práce. To byla pro nás odměna. Práce s námi je bavila, získali jsme si je.

Co máme společné? Stále se zvyšující využití výpočetní techniky pro zkvalitnění výuky a lepší a rychlejší přístup k informacím, projektové dny, individuální přístup respektující různé potřeby dětí.  

Co nás inspirovalo? Množství stolků, židliček a třeba i pohovek na chodbě, které děti využívaly k odpočinku i k samostatné práci.

V čem jsme se utvrdili? Náš vzdělávací systém se vyvíjí stejně jako v ostatních vyspělých zemích a cíle a metody práce jsou srovnatelné. Jsme otevření změnám, které se však musí zavádět citlivě. Z každé návštěvy v rámci celého projektu jsme si přivezli inspiraci pro svou práci.

Mgr. Marika Podroužková

Fotogalerie