2.setkání - Česká republika

2. projektová schůzka …
„THANKS a lot, EDISONOVA school! AWESOME  SKILLS!“

V nadpisu článku jsou citována slova pana Brendana Mc Caba, jednoho z účastníků projektové partnerské schůzky školního projektu „Sustainable Skills 2032“, který přijel do Varnsdorfu s dalšími dvěma kolegyněmi z dalekého Dublinu, aby viděl a zažil „na vlastní kůži“, jakže to tady u nás na škole chodí… Nejen on, ale i všichni další kolegové ze škol ve Španělsku, Itálii, Holandsku a Lotyšsku, byli nadšeni vším, co jim naši žáci pod vedením učitelek připravili a předvedli.

Pětidenní program jejich pobytu byl zahájen slavnostním přivítáním v kanceláři starosty města, kde se seznámili s historií a  současností Varnsdorfu, zhlédli fotoprezentaci, která mapovala všechny oblasti našeho života ve městě – školky a školy, zájmové vzdělávání, kulturu, sport, průmysl, rodáky, přírodu i společenský život. Během návštěvy školy absolvovali náslechové hodiny ve třídách 1. stupně, byla jim předvedena hodina s výukovou metodou E-A-R (evocation – awereness – reflection), poté cizinci - učitelé realizovali své vlastní lekce s našimi žáky. Dále jim byl představen Český vzdělávací systém a proběhla beseda s našimi učiteli na téma „Moderní vzdělávací metody vs. metody tradiční“.

Jeden den byl věnován exkurzím a to hned třem

Před odjezdem skupiny cizinců do Prahy se naši žáci rozloučili malou akademií, která sklidila právě ten velký obdiv ukrytý ve slovech „awesome skills“. Z dalších postřehů vybírám především ty, které jsou pro naše školství běžné a nezajímavé, ale pro cizince „dobrými nápady“ a „novými zkušenostmi“. Patří sem každodenní přezouvání, vlastní ručníky a umyvadlo v každé třídě, vysoká úroveň vybavenosti technikou v jednotlivých třídách, dostupnost odborných učeben a vybavenost kabinetů pomůckami, tělocvičny, dílny, hřiště, školní družina a školní jídelna…, ale především je uchvátila vřelost, slušné chování a chuť do učení ze strany našich žáků a šikovnost našich učitelek…

A to nás těší nejvíce…, že jsme školou, která předává svůj um daleko do světa.

Ladislava Ondráčková, ředitelka

 

Fotogalerie