O projektu

 

 

Od 1. září 2016 se Základní škola Varnsdorf – Edisonova stala součástí mezinárodního projektu “Sustainable Skills 2032”, kterému ve zkratce říkáme “Skills”

Klíčovým posláním projektu je získávání a předávání učebních a vzdělávacích dovedností (= Skills) mezi všemi účastníky projektu; jak mezi učiteli, tak mezi žáky. Naši pedagogové navštíví partnerské školy, kde budou čerpat inspiraci pro výuku. Stejně tak ale budeme i my předávat cenné poznatky a nové výukové metody kolegům ze zahraničních škol, a to během jejich pobytu u nás ve Varnsdorfu. 

Možná se ptáte, proč právě “2032”. V tomto roce budou totiž vstupovat na trh práce nynější dětští účastníci projektu. Abychom jim jejich cestu co nejvíce usnadnili a připravili je na jejich budoucí povolání, je potřeba již nyní pracovat na rozvíjení jejich doveností, znalostí a zkušeností. Děti se budou například učit kriticky myslet, používat myšlenkové mapy, vzájemně spolupracovat, myslet tvůrčím způsobem, využívat vhodným způsobem internet... 

Našimi partnery jsou tyto školy: ZŠ a MŠ v Llosetě – Mallorca / Španělsko, ZŠ a MŠ v Drutenu / Holandsko, ZŠ a MŠ v Dublinu / Irsko, ZŠ a MŠ v Badia Polesine / Itálie, ZŠ a MŠ v Rize / Lotyšsko. 

Mezinárodní projekt je koncipován jako dvouletý program vzájemného obohacování žáků i pedagogů evropských škol a je podpořen 17 000 EUR z programu Erasmus+, nového vzdělávacího programu Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. 

Další informace

 

 Mgr. Jana Koukalová, projektový tým